Aquí trobaràs informació sobre activitats i pràctiques tradicionals que tenen o han tingut lloc en ecosistemes com boscos, camps de conreu o riberes de rius. Pots consultar fitxes ja introduïdes, completar-les o crear una nova fitxa amb informació d'un ecosistema present en la teva comarca, indicant per a això almenys un municipi on s'hagi dut a terme aquesta pràctica de maneig. Distingim entre dotze categories d'ecosistemes: 1) Bosc atlàntic, 2) Bosc mediterrani continental, 3) Bosc i matollar esclerofil·les, 4) Ecosistema marí, 5) Llacs i aiguamolls d’interior, 6) Ecosistema litoral, 7) Ecosistema macaronèsic, 8) Muntanya alpina, 9) Muntanya mediterrània, 10) Rius i riberes , 11) Zona àrida i, 12) Agroecosistema (p. ex. deveses, pastures, cultius...).

Buscar per fitxa

Aquí pots cercar una fitxa específica pel nom de l'espècie, varietat, ecosistema, mineral o indicador climàtic que t'interessa.

Buscar per continguts

Aquí pots cercar dins el contingut de totes les fitxes, combinant diferents filtres de selecció.

Buscar ubicacions

Aquí pots veure un mapa que mostra les informacions que ténen localització en algun municipi i acotar la recerca amb diferents filtres de selecció.