Bosc i matollar esclerofil·les (Alt Empordà)

Ecosistema: Bosc i matollar esclerofil·les. Comarca: Alt Empordà / Girona / Cataluña

Mosaic de muntanya llenyosa formada per alzines, alzines sureres, roures, oliveres..., intercalat amb pasturatges situats en les vessants amb pendent suau. L'abundància de pasturatges varia en funció de la gestió local, incentivat per la presència tradicional d'activitats cinegètiques o ramaderes al ser font d'aliment per a herbívors silvestres i bestiar.

Caça major
Caça menor
Pesca o recol·lecció amb les mans
Pesca amb arpó
Pesca amb xarxa
Pesca amb trampes
Pesca al fil
Pesca amb animals
Marisqueig
Altres