Bosc i matollar esclerofil·les (Alt Empordà)

Ecosistema: Bosc i matollar esclerofil·les. Comarca: Alt Empordà / Girona / Cataluña

Mosaic de muntanya llenyosa formada per alzines, alzines sureres, roures, oliveres..., intercalat amb pasturatges situats en les vessants amb pendent suau. L'abundància de pasturatges varia en funció de la gestió local, incentivat per la presència tradicional d'activitats cinegètiques o ramaderes al ser font d'aliment per a herbívors silvestres i bestiar.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0