Agroecosistema - Devesa (Badajoz)

Ecosistema: Agroecosistema - Devesa. Comarca: Badajoz / Badajoz / Extremadura

Compostes per sistemes d'agricultura tradicional i agricultura convencional i industrial, incloent noves tendències ecològiques, orgàniques... a fi d'obtenir aliments, fibres i altres materials d'origen biòtic. També el formen els sistemes ramaders extensius, amb presència o no d'arbres, bona part dels quals mantenen usos mixtos i poden classificar-se com a agrosilvopastorals.

Conreu
Sembra
Cultiu
Collita
Reproducció i cria
Cura del bestiar
Pasturatge nòmada i movements de bestiar
Altres