Comentar, valorar i confirmar la vigència/actualitat

Comentar, valorar i confirmar la vigència/actualitat

Per a cada subsecció d'informació de una fitxa, és possible deixar comentaris, valorar la qualitat d'aquesta informació i confirmar/desconfirmar la seva vigència/actualitat. Aquestes opcions son útils si vols, per exemple, afegir un detall a una entrada ja creada sense haver d'afegir una entrada nova.