Cómo editar perfil

Perfil d'usuari

Un cop iniciada la sessió, sempre pots anar al teu perfil d'usuari seleccionant "Perfil" al menú principal. A més de la informació personal (els teus llocs, treball, educació i interessos), el teu perfil també recull informació sobre la teva activitat en CONECT-e i les teves últimes notificacions.

Per editar la informació personal, dins de la teva pàgina de perfil, hauràs de seleccionar el botó de "Editar perfil" i anar a cada un dels sub-apartats. Aquest botó també t'indica el nombre de camps que et queden per completar.

A més, hem implementat una secció de "les meves fitxes" (en l'apartat d'activitat), on pots consultar si les fitxes a les que has contribuït han estat modificades recentment per altres usuaris (i anar directament a elles). També existeix en aquest apartat una secció de "validacions pendents", on podràs consultar si alguna de les teves informacions no ha estat validada. Si punxes en el requadre, podràs anar directament a aquesta informació i tractar de completar-la amb fotos o referències geogràfiques perquè sigui més fàcil de validar.

Per sortir de la teva sessió, només has de seleccionar el botó de "Sortir", situat al capçal de la pàgina.