Afegeix una ubicació des del mapa general

Afegeix una ubicació des del mapa general

Una altra manera d’ubicar una informació és a través del cercador per ubicacions. Per a fer això s’ha de seleccionar "Afegir informació", que apareix a sobre dels filtres de selecció. Aquesta acció et portarà al formulari d'alta d'ubicacions, on has de seleccionar la fitxa a la qual es refereix la informació i el tipus d'informació que vols ubicar. Aquesta opció sol ser més fàcil si estàs introduint informació des del mòbil.