Abelmoschus esculentus

Noms populars, en català: ocra.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització