Achillea pyrenaica

Noms populars, en català: camamilla, camamilla de rojà, camamilla de muntanya.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització