Micromeria fruticosa

Noms populars, en català: poliol blanc, ajedrea blanca, poniol, poliol. en castellà: poleo de roca, té de poleo, poleo, poleo del Mugrón.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual