Phalaris minor

Noms populars, en català: escarola borda, escarola de cadernera, sanguinyol. en castellà: alpiste, alpiste bravío.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització