Phalaris minor

Noms populars, en català: escarola borda, escarola de cadernera, sanguinyol. en castellà: alpiste, alpiste bravío.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0