Phalaris minor

Noms populars, en català: escarola borda, escarola de cadernera, sanguinyol. en castellà: alpiste, alpiste bravío.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual