Antirrhinum tortuosum

Noms populars, en castellà: conejicos.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització