Rosmarinus officinalis

Noms populars, en català: romaní mascle, romer, romaní. en castellà: romero común, romero blanco, romero hembra, romero macho, romero.

No estàs segur de si és el què buscaves?

Consulta aquesta fitxa a la Wikipèdia

Busca imatges d'aquesta fitxa a Creative Commons


Historial de canvis

14.07.2017, 16:36 Enric Ballesteros Clavero modifica contingut a Alimentació humana i receptes. DE LES FULLES: A Catalunya les fulles de romaní...

14.07.2017, 16:34 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a Ús social, simbòlic i ritual. A la zona d’influència de Figueres es creu que el ...

14.07.2017, 16:33 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a Alimentació humana i receptes. A Catalunya les fulles de romaní s’utilitzen per a...

14.07.2017, 16:32 Enric Ballesteros Clavero modifica contingut a Ús medicinal. DELS LLUCS TENDRES: A la zona de Figueres, a pa...

14.07.2017, 16:31 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a Ús medicinal. Dels llucs tendres: A la zona de Figueres, a part...

14.07.2017, 16:30 Enric Ballesteros Clavero crea contingut a On i quan es troba. A la zona de l’Alt Empordà, encabudes dins de mun...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Terrades per: Parada 2008. Estudi etnobotà...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Santa Comba per: Latorre 2008. Estudio etn...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a San Cristóbal de La Laguna per: Álvarez Es...

13.02.2017, 11:08 Manuel Pardo crea contingut a Ús medicinal. citat a Son Servera per: Carrió 2013. Contribución...