Rosmarinus officinalis

Noms populars, en català: romaní mascle, romer, romaní. en castellà: romero común, romero blanco, romero hembra, romero macho, romero.

Com reconèixer-la
On i quan es troba
Figueres (Alt Empordà / Girona / Cataluña).
A la zona de l’Alt Empordà, encabudes dins de muntanyes baixes mediterrtànies i submeditarrànies, que ocupen la major part del territori, podem trobar amb freqüència masses d’alzinars i suredes, entre les quals les mates de romaní són abundants i freqüents.

Informació de:
Informació de: Parada Soler M, Vallès Xirau J (2009). Figueres, natura i cultura. Formulacions compostes: barreges medicinals i licors. pp 117-118 . Data de consulta: 11-07-2017
Aceituna Mata L (2010). Esudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra Norte de Madrid. PP 25,97,128-129. Data de consulta: 11-07-2017
Enric Ballesteros Clavero0.00 (0)00 comentaris
Mapa

Per tipus d'informació: On i quan es troba (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Girona (1)

Per comarques: Alt Empordà (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.