Rosmarinus officinalis

Noms populars, en català: romaní mascle, romer, romaní. en castellà: romero común, romero blanco, romero hembra, romero macho, romero.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització