Spartium junceum

Noms populars, en català: ginesta, ginesta vera, ginestera. en castellà: gayomba, retama, gayumba, retama amarilla.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització