Teucrium scorodonia

Noms populars, en castellà: escordio, hierba de la coca, hoja de lobo.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització