Thymus granatensis

Noms populars, en castellà: tomillo colorao.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització