Veronica persica

Noms populars, en català: borrissol pelut, blauets. en castellà: gallineja, gallinera, moruxa, pamplina.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització