Veronica persica

Noms populars, en català: borrissol pelut, blauets. en castellà: gallineja, gallinera, moruxa, pamplina.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0