Veronica persica

Noms populars, en català: borrissol pelut, blauets. en castellà: gallineja, gallinera, moruxa, pamplina.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual