Volutaria canariensis

Noms populars, en castellà: abrepuño, jaramago, matas de mosca.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització