Brassica oleracea var. capitata

Noms populars, en català: col de cabdell. en castellà: repollo, col, berza.

Com reconèixer-la
On i quan es troba