Brassica oleracea var. capitata

Noms populars, en català: col de cabdell. en castellà: repollo, col, berza.

Noms populars
Català
Col
EA Amposta0.00 (0)00 comentaris
Usos tradicionals
Alimentació humana i receptes
Sénia, La (Montsià / Tarragona / Cataluña).
Serveix per al consum humà
Contat per el meu avi de La Sénia
EA Amposta0.00 (0)00 comentaris
Maneig tradicional
Recol·lecció
Recol·lectar les llavors, es deixen secar i l'any següent es tornen a sembrar.
EA Amposta0.00 (0)00 comentaris
Altres activitats de maneig
Deixar florir i espigar la planta i després recol·lectar les llavoretes de la col.
Deixar-les secar i posar-les en un recipient de vidre i es posen en un lloc fresc i lliure d'humitat.
Es sequen posant-les en una lona al terra i es posen a una engorfa fins que s'assequin.
EA Amposta0.00 (0)00 comentaris
Mapa

Per tipus d'informació: Alimentació humana i receptes (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Tarragona (1)

Per comarques: Montsià (1)