Brassica oleracea var. capitata

Noms populars, en català: col de cabdell. en castellà: repollo, col, berza.

Alimentació humana i receptes
Sénia, La (Montsià / Tarragona / Cataluña).
Serveix per al consum humà
Contat per el meu avi de La Sénia
EA Amposta0.00 (0)00 comentaris
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual
Mapa

Per tipus d'informació: Alimentació humana i receptes (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Tarragona (1)

Per comarques: Montsià (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.