Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

Noms populars, en castellà: judía de a metro.

Com reconèixer-la
On i quan es troba