Cichorium intybus var. foliosum

Noms populars, en català: endívia. en castellà: endivia.

Com reconèixer-la
On i quan es troba