Cichorium intybus var. foliosum

Noms populars, en català: endívia. en castellà: endivia.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització