Vigna unguiculata subsp. unguiculata

Noms populars, en castellà: carilla.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització