Olea europaea var. europaea

Noms populars, en català: olivera, oliver. en castellà: olivo.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització