Cichorium intybus var. intybus

Noms populars, en català: xicòria, màstec bord. en castellà: achicoria, camarroja.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització