Cichorium intybus var. intybus

Noms populars, en català: xicòria, màstec bord. en castellà: achicoria, camarroja.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0