Asteriscus aquaticus

Noms populars, en català: pares i fills petits. en castellà: murrunera, árnica de secano.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització