Chiliadenus glutinosus (=Jasonia glutinosa)

Noms populars, en català: àrnica. en castellà: té de roca.

Com reconèixer-la
On i quan es troba