Chiliadenus glutinosus (=Jasonia glutinosa)

Noms populars, en català: àrnica. en castellà: té de roca.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització