Capsella bursa-pastoris

Noms populars, en català: bossa de pastor, caps blancs, sarró de pastor. en castellà: devanaeras, pan y quesillo, zurrón de pastor, bolsa de pastor, jaramago blanco.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual