Acer campestre

Noms populars, en català: auró. en castellà: ácere, arce.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0