Cenchrus ciliaris

Noms populars, en castellà: grama, hierba del campo, panasco, cerrilla.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització