Centranthus lecoqii

Noms populars, en castellà: macarrón.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització