Cirsium arvense

Noms populars, en català: calcida, card. en castellà: cardo borriquero, cardo triguero, cardo.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual