Cistus clusii

Noms populars, en català: matagall, romer mascle. en castellà: romero quiebraollas, romerina, romero macho, jaguarzo.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual