Crataegus laevigata

Noms populars, en català: espinal de flor.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització