Dryopteris guanchica

Noms populars, en castellà: pencones cagones.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització