Echium flavum

Noms populars, en castellà: zanca de perdiz, raíz colorá.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització