Erica terminalis

Noms populars, en castellà: brezo.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització