Allium ampeloprasum

Noms populars, en català: porro bord, all porro. en castellà: ajo silvestre, ajo puerro, ajo porro, puerro silvestre.

Per tipus d'informació: Ús medicinal (11)

Per comunitats autònomes: Andalucía (6) Cataluña (4) País Vasco (1)

Per províncies: Córdoba (3) Granada (2) Girona (2) Lleida (2) Araba/Álava (1) Jaén (1)

Per comarques: De la Vega (2) Alt Empordà (2) Campiña Baja (2) Segarra (2) Montaña Alavesa (1) Sierra de Segura (1) Pedroches (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Loja (De la Vega / Granada / Andalucía).
citat a la comarca Poniente Granadino per: Benítez Cruz et al. 2010a. Pharmaceutical ethnobotany In the western part of Granada province (Southern Spain): Ethnopharmacological synthesis.
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Arraia-Maeztu (Montaña Alavesa / Araba/Álava / País Vasco).
citat a la comarca Valdegovía, Izki y Valle de Arana korres per: Alarcón et al. 2015. Medicinal and local food plants in the south of Alava (Basque Country, Spain)
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Puerta de Segura, La (Sierra de Segura / Jaén / Andalucía).
citat a La Puerta de Segura per: Guzmán 1997. Aproximación a la etnobotánica de la provincia de Jaén.
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació