Fumana scoparia

Noms populars, en castellà: alambrillo.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització