Colflori d'orella d'ase (Mallorca)

Espècie: Brassica oleracea var. botrytis (bròquil).
Comarca: Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes.
Vigència: .

Agroecosistema
Com es la planta i la part que es fa servir
Cicle de cultiu
Com són el seu gust, textura i olor
Per què és valorada la varietat
Antiguitat